ผวา! บุคลากรแพทย์ รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี ติดโควิด 1 ราย พบผู้เสี่ยงสูง 51 คน

ผวา! บุคลากรแพทย์ รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี ติดโควิด 1 ราย พบผู้เสี่ยงสูง 51 คน พร้อมประกาศงดและลดบริการบางส่วน เนื่องจากมีบุคลากรต้องกักตัว

วันที่ 28 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊ก เผยแพร่แถลงการจาก ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล มทส. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย จึงได้ดําเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ดําเนินการกักกันโรค และทําการสอบสวนโรค ตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วย พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จํานวน 51 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. มทส. เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ เพื่อเข้าทําการ กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ หอพักสุรนิเวศ 17 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมภายในพื้นที่ รพ.มทส. แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด ดังนี้

1. ทําการปิดพื้นที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฆ่าเชื้อและทําความสะอาด ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการตามปกติ

2. ทําการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามคําวินิจฉัยของแพทย์ เข้าทําการสอบสวนและคัดกรองโรค นอกจากนี้จะทําการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อต่อไป

3. รพ. มทส. มีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วน จะต้องทําการกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ไว้สําหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจําเป็น จึงขอ ความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ งดหรือเลื่อนการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และ ขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล เป็นระยะ ๆ ในลําดับต่อไป

4. ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้น ยังคงให้ดําเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 15) อย่างเข้มงวดต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอยืนยันในมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยของ รพ.มทส. ขอให้ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการ มีความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดภายใน มทส. เป็นอย่างดี และขอเน้นย้ำให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ทางเพจ ระบุว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และจะมีการแจ้งไทม์ไลน์ในภายหลัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้คนกรุงเช็กเลย! กปน. ซ่อมท่อ-บำรุงระบบไฟฟ้า ทำน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายจุด คืน 29 มิ.ย. นี้
บทความถัดไปธีรศิลป์ เผยสาเหตุเข้าขา ดิโอโก้ หวังนำทัพบีจีคว้าชัยเหนือ อุลซาน