‘อินฟอร์มา’ รุกแพลตฟอร์มออนไลน์งานแสดงสินค้า-สัมมนาพลังงาน​ 30 มิ.ย.- 9 ก.ค.นี้

“อินฟอร์มา”เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์งานแสดงสินค้าและสัมมนาพลังงาน​ “ASEAN Energy & Utilities Digital Week” ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 9 ก.ค. นี้​ หวังเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงานจากทั่วโลก

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังร่วมกับงานในเครืออินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ทั่วอาเซียน อาทิ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนามและ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทด้านพลังงานชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดงาน ASEAN Energy & Utilities Digital Week: AEUDW ขึ้นเป็นครั้งแรก ผ่านแพลตฟอร์มระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 9 ก.ค.​นี้​ โดยการจัดงาน AEUDW มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงทางธุรกิจ และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และลูกค้าจากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทมากกว่า 250 บริษัท อาทิ BayWa r.e., Ciel & Terre, Delta, FIMER, Jinko Solar, LONGi, LVTOPSUN, Sun Cable เป็นต้น

ไฮไลท์สำคัญ คือ Virtual Marketplace รวบรวมโซลูชัน สินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มได้ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม ซึ่งบริษัทตั้งเป้าว่างานนี้จะมีผู้เข้าชมที่สนใจจากแวดวงพลังงาน รวมถึงมีบริษัท ผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เข้าร่วมใน Virtual Marketplace กว่า 2,000 ราย จาก 19 ประเทศ

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม ยังได้จัดให้มีงานสัมมนาในรูปแบบ Virtual Conference โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการจากภาครัฐ บริษัทชั้นนำด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและในระดับนานาชาติ อาทิ นายนุกิ อักยา อุทมา ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for Energy) และ นายเอ็ดมันด์ อรากา ประธานสมาพันธ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน เป็นต้น มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ผ่านระบบ Interactive ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาสามารถพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดระยะเวลาการจัดสัมมนา

หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แนวโน้มพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน (ASEAN Renewable Energy Outlook), พลังงานชีวภาพในอาเซียน (ASEAN Bioenergy), แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Electric Vehicle outlook), แนวโน้มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของอาเซียน (ASEAN Energy Efficiency Outlook), พลังงานเมืองแห่งอนาคต (Future Urban Energy), ศูนย์ข้อมูลอาเซียนเพื่อการจัดการด้านพลังงาน (ASEAN Data Center for Energy Management), ‘โอกาสการลงทุนด้านพลังงานทดแทน: แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในมาเลเซีย’ (Investment Opportunities in Renewable Energy: Solar Industry Outlook in Malaysia) และ ‘Indonesia Nusantara Renewable Grid : HVDC undersea cable’ ฯลฯ

นายสรรชาย กล่าวว่า งาน AEUDW นี้ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออัปเดตอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมก่อนถึงงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 (ASEW) งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จะจัดขึ้นในวันที่14-16 ตุลาคม นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานนี้จะรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ตอบทุกโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน นำเสนอในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Edition) ทั้งในแพลตฟอร์มการจัดแสดงงานในรูปแบบปกติ (Physical Exhibition) การจัดแสดงงานในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดแสดงงานและผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศ ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure)

“ร่วมค้นพบโอกาสทางธุรกิจและเปิดประสบการณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรมพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับ Online Event บนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีที่ครบครับที่สุดในงาน ASEAN Energy & Utilities Digital Week: AEUDW ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม ศกนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://asew-expo.com/AEUDW2021/%22” นายสรรชัยกล่าว

รศ.ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มุ่งเน้นด้านพลังงานที่ยั่งยืน ทางบัณฑิตวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนกับทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในการจัดสัมมนาออนไลน์ หรือเว็บบินาร์ในสองหัวข้อหลัก ได้แก่ “ASEAN Renewable Energy Outlook” และ “ASEAN Bioenergy” ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

สัมมนาในหัวข้อ “ASEAN Renewable Energy Outlook” จะเน้นย้ำถึงความท้าทายและโอกาสในการบูรณาการด้านพลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนผ่านพลังงาน พลังงานชีวภาพ และนโยบายด้านพลังงานผ่านการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าสู่พลังงานที่ยั่งยืนในราคาที่เอื้อมถึงของภูมิภาคอาเซียนซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียนและหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศร่วมให้ความรู้และแสดงทัศนคติให้ผู้ร่วมสัมมนาฟังอีกด้วย

ส่วนหัวข้อ “ASEAN Bioenergy” จะนำเสนอข้อมูลอัปเดตของประเทศในด้านเทคโนโลยีและนโยบายด้านพลังงานชีวภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยสถานะพลังงานชีวภาพและเรื่องราวความสำเร็จของแต่ละประเทศก็จะถูกนำมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อพบปะกับชุมชนด้านพลังงานทั่วโลกและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาพลังงานชีวมวล และแนวโน้มในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งครั้งนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘เครือซีพี’ จับมือ 11 องค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมสมาชิกเครือข่าย Carbon Markets Club
บทความถัดไปสารวัตรหมี หวานใจแพนเค้ก เผยผลตรวจโควิดแล้ว ‘ไม่พบเชื้อ’