เครือบางกอกโพสต์ ‘ประกาศนโยบาย การลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง’ ขาดทุนต่อเนื่องเดือนละ15ล.

เครือบางกอกโพสต์ ‘ประกาศนโยบาย การลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง’ ขาดทุนต่อเนื่องเดือนละ 15 ล้าน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของสื่อในเครือบางกอกโพสต์ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ นิตยสารแอล และนิตยสารฟอร์บส์ ฉบับภาษาไทย ออกประกาศนโยบายการลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (1 กรกฎาคม 2564-30 กันยายน 2564) ระบุว่า

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,400 รายต่อวัน รวมถึงภาวะตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งระบบ ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมรวมมากกว่า 1,500 ล้านบาท และปัจจุบันยังขาดทุนต่อเนื่องอีกประมาณ 15 ล้านบาท ทุกเดือน คณะกรรมการบริหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องขอความร่วมมือจากพนักงาน ดังนี้

– พนักงานทุกคนที่มีเงินเดือน + Position Allowance (ค่าตำแหน่ง) รวมกันตั้งแต่ 71,000 บาท หรือมากกว่า ลาแบบไม่รับค่าจ้าง 4 วันต่อเดือน

– พนักงานทุกคนที่มีเงินเดือน + Position Allowance รวมกันตั้งแต่ 30,001-70,999 บาท ลาแบบไม่รับค่าจ้าง 3 วันต่อเดือน

– พนักงานทุกคนที่มีเงินเดือน + Position Allowance รวมกันตั้งแต่ 25,001-30,000 บาท ลาแบบไม่รับค่าจ้าง 2 วันต่อเดือน

– การลาแบบไม่รับค่าจ้าง ขอให้ดำเนินการผ่านระบบ E-Leave Online เพื่อขออนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้างาน การลาแบบไม่รับค่าจ้าง ไม่สามารถสะสมหรือเลื่อนวันลาไปในเดือนถัดไปได้

– การลาแบบไม่รับค่าจ้าง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักค่าจ้าง (เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง) โดยอัตโนมัติตามนโยบายนี้

– ผู้บริหาร และหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการลาแบบไม่รับค่าจ้างของพนักงานในฝ่ายให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

– พนักงานใหม่ทุกคนที่อยู่ในช่วงทดลองงาน 119 วัน ไม่อยู่ภายใต้นโยบายการลาหยุด โดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้ (นโยบายนี้ไม่มีผลย้อนหลัง และไม่ยกเว้นให้พนักงานใหม่ที่มีการขยายระยะเวลาทดลองงาน)

– พนักงานสายส่ง และ/หรือพนักงานฟรีแลนซ์ ที่สัญญาจ้างเป็นลักษณะจ้างทำของ ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่อยู่ภายใต้นโยบายการลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านในความร่วมมือในวิกฤตของบริษัทฯ ในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘หมอทวีศิลป์’ ขออภัย! แจง ก่อสร้างขนาดเล็ก ซ่อม-สร้างบ้านทำได้ หยุดเฉพาะแคมป์ใหญ่ คนมากๆ
บทความถัดไป27.92 วินาที จากโอกาสทองสู่ฝันร้ายของกังหันลม