พช.หนองเรือ : จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่แปลงนางเข็มทอง เหลาลา บ้านศาลาทอง หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนการอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.), ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกันเอามื้อสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน

ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564
  2. ฐานปลูกหญ้าแฝก, ตะไคร้
  3. ฐานรักษ์ดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

พร้อมนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของ โรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้คลัสเตอร์เสิงสางยังไม่หยุด น.ร.อนุบาลติดเชื้ออีก 2 ราย ย้ำผู้มาจากพื้นที่สีแดง-แดงเข้ม รีบตรวจหาโควิดฟรี (คลิป)
บทความถัดไปสื่อดังพบโดยบังเอิญ เจอนักธุรกิจดังเคยประสบวิกฤต40 ขับรถตระเวนแจกเงินชาวบ้าน