จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง “โคก หนอง นา พช ” CLM 10 ไร่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง “โคก หนอง นา พช ” CLM 10 ไร่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ รับมอบแปลง Community Lab Model for quality of life : CLM ขนาด 10 ไร่ ของ นาย ต๋าสุข ลืออู่น้อย บ.ม่วงสร้อย หมู่ 3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

สำหรับแปลงพื้นที่ของนายต๋าสุข ลืออู่น้อย บ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย เป็นแปลง CLM พื้นที่ขนาด 10 ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ กับกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับพื้นที่ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 (นพค.36) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีการขุดบ่อกักเก็บน้ำ จำนวน 3 บ่อ ทำคันนาทองคำ และขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่แปลง

นายต๋าสุข ลืออู่น้อย เจ้าของแปลง กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้ มีขนาด 10 ไร่ ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ใช้ประโยชน์ในการสร้างส่งเสริมอาชีพ และต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และทหารจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ที่เข้ามาขับเคลื่อนโครงการฯ ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จต่อไป

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าดำเนินการขุดปรับพื้นที่ดังกล่าว และ ส่งมอบพื้นที่แล้ว แผนที่จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป คือ การจัดทำฐานการเรียนรู้ระดับตำบล 9 ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 103 แปลง แยกเป็น พื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 4 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) จำนวน 99 แปลง โดยพื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (CLM) จำนวน 4 แปลง กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ขุดบ่อกักเก็บน้ำ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้สื่อดังพบโดยบังเอิญ เจอนักธุรกิจดังเคยประสบวิกฤต40 ขับรถตระเวนแจกเงินชาวบ้าน
บทความถัดไปเด็กบ้านพระพร ปลื้ม! ได้เรียนแซกโซโฟนครบคน!! กระทรวง พม. มุ่งใช้กิจกรรมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง