‘อธิบดี’ สั่งซ่อม ‘บ่อน้ำบาดาล’ มีปัญหาไม่ต้องรอประชาชนแจ้ง พบเหตุที่ไหนเร่งแก้ไขทันที

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 งบเงินกู้ รวมถึงงบกลาง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละปีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันบ่อ บางพื้นที่เป็นแหล่งหาน้ำยาก หรือมีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ ต้องใช้เทคนิคทางวิชาการขั้นสูงที่เหมาะสม และทันสมัยมาใช้ในการสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล บางพื้นที่คุณภาพน้ำบาดาลอาจจะใช้ได้เพียงการอุปโภค ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ก็ต้องจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มสะอาด ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ละครัวเรือนในปัจจุบันได้เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม บ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำ ระบบประปาบาดาล รวมถึงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปดำเนินโครงการและส่งมอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล หรือเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เมื่อมีการใช้งานไปได้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ บำรุงรักษา เปลี่ยนอุปกรณ์ และซ่อมแซม เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม หรือภัยแล้ง ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ได้แก่ ลำปาง สุพรรณบุรี สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง กำแพงเพชร ราชบุรี ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา ลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ประชาชนแจ้ง ถือเป็นการทำงานเชิงรุก หรือหากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือก่อสร้างระบบประปาบาดาลในโครงการใดๆ ก็ตาม เมื่อพบเหตุบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียงมีปัญหา ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้บริการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลไปแล้ว 52 ครั้ง ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 112 ครั้ง ซ่อมแซมบำรุงระบบประปาบาดาล 90 แห่ง รวมถึงแจกจ่ายน้ำรวมทั้งสิ้น 6.4 ล้านลิตร แบ่งเป็นน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคประมาณ 1.8 ล้านลิตร และน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคประมาณ 4.6 ล้านลิตร มีประชาชนได้รับประโยชน์แล้วกว่า 1 ล้านคน หรือกว่า 253,000 ครัวเรือน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ซุป’ตาร์ยูโร : ธิโบต์ กูร์ตัวส์ การรอคอยครบทศวรรษ
บทความถัดไป‘ประวิตร’ มั่นใจ คุมแรงงานให้อยู่แคมป์ได้ ที่หนีไปแล้ว ‘มีไม่มาก’